2013-04-08

Tubala-Prähla tee


Tubala Küla Seltsi üldkoosolekul võeti vastu otsus osaleda juba kolmandat korda üle-eestilisel talgupäeval “Teeme ära”.
Talgute sihtobjektiks võeti Raivo Avango poolt välja käidud mõte, taastada vana ajalooline Tubala – Prähla tee. Tee saab alguse Muru kinnistu lähedalt ja lookleb mööda Nuutri jõe kallast, ühinedes Kärdla-Käina maanteega Prähla mäe piirkonnas. 
Taaskasutusele võetav tee võimaldaks nii ratturitel kui jalgsi liikujatel tunduvalt kiiremini ja kindlasti ka turvalisemalt kodu ja Kärdla vahet kulgeda. 
Tee on kasutusel olnud aegade algusest peale, kuid muutus läbitamatuks, kui kraavidel olevad purded ilmastiku tõttu lagunesid. 

Laupäeval 6. aprillil korraldati matk mööda taaskasutusele võetavat teed, kus osales 16 huvilist. Raja pikkuseks kujunes 4,5 kilomeetrit.

Võeti vastu otsused:
  • Ehitada kaks uut purret üle teega ristuvate ojade
  • Vabastada tee mahalangenud puudest
  • Puhastada teeääred võsast


Ürituse eestvedajaks määrati ühehäälselt Raivo Avango, läbirääkimised teed läbivate maavalduste omanikega ja kirjalike kinnituste vormistamised võttis enda kanda Viktor Rõbtšenko. Materjali varumise osas lubas nõu ja jõuga kaasa aidata Rein Ilisson koos kõigi seltsi liikmetega. 

Sel aastal toimub talgupäev “Teeme ära” laupäeval 4. mail. “Teeme ära!” talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liikme Tarmo Tüüri sõnul on selle üle tõeliselt hea meel, et talgupäevast on saamas iga-aastane hoolimise päev. “Maikuu esimesest laupäevast on kujunenud päev, mis ühendab Eestimaa – ühendab maa ja linna, ühendab eri põlvkonnad, elualad, ellusuhtumised ja rahvused,” rääkis Tüür.

No comments:

Post a Comment