2012-10-23

Orienteerumine

ORIENTEERUMIS - MÄLUMÄNG
MAASTIKUL
TUNNE OMA KÜLA :)

ÜRITUSEST KUTSUTAKSE OSA VÕTMA KÕIK, OLENEMATA SOOST JA VANUSEST
RAJA PIKKUS 2 km28. OKTOOBRIL 2012


KOGUNEMINE kell 11.30

JALGPALLI PLATSIL  • KOHAPEAL MOODUSTATAKSE
4 - LIIKMELISED VÕISTKONNADINFO: TOOMAS TUBI tel. 53807462

2012-10-17

BIRDWATCH 2012

Laupäeval, 6. oktoobri hommikul kogunes Tubala linnuvaatlusgrupp jaanituleplatsile, et suunduda iga-aastasele sügisesele linnuvaatlusretkele. Üritust Birdwatch 2012 korraldab maailma linnukaitseorganisatsioonide ühendus BirdLife International ja Eestis koordineerib sellelaadset üritust Eesti Ornitoloogiaühing.
Vaatlus kestis kolm tundi, mille jooksul kohati 24 liiki linde ja koguseliselt suudeti loendada 1119 lindu. Neist valgepõsklagled 420 ja sookured 203. Järgnesid kiivitajad 161 ja hallräästad 109 isendiga.
Loendati nii rändel peatuvaid, kui ka ülelendavaid linde. Seekord valiti vaatluskohaks Nõmba poole jäävad põllud. Peab tõdema, et haritavaid põlde on jäänud järjest vähemaks, rohukasv on aga sellel vihmasel suvel rinnuni, nii kohtasimegi põldudel peatuvaid hane- ja kureparvi vähem kui lootsime.Retke käigus võis järeldada, et ränne on alles algamas ja suuremat sookurgede ja lagleparvede rändelainet üle Tubala küla võib jälgida järgnevate päikeseliste päevade jooksul. Suurte linnuparvede ülelende oli kuulda ka järgnevate päevade öödel.


Andmed linnuvaatluse kohta koondati tabelisse ja edastati Eesti Ornitoloogiaühingule.

Üleeuroopaline linnuvaatlusel Birdwatrch 2012 kohatud liikide esinemissagedus ja arvukus 06. – 07. oktoober 2012 Tubala külas.

Linnu nimi
kogus
1. Kiivitaja
161
2. Hakk
11
3. Rasvatihane
28
4. Hallvares
42
5. Sookurg
203
6. Hoburäästas
1
7. Metsvint
38
8. Sinitihane
3
9. Hallräästas
109
10. Koldvint
15
11. Valgepõsklagle
420
12. Lõoke
2
13. Harakas
1
14. Pöialpoiss
1
15. Kuldnokk
47
16. Suur kirjurähn
3
17. Musträhn
1
18. Raudkull
1
19. Musträästas
16
20. Lauluräästas
1
21. Punarind
2
22. Pöialpoiss
1
23. Väikeluik
9
24. Sinikaelpart
3
Linde kokku
1119


2012-10-01

Linnuvaatlus


ÜLEEUROOPALINE SÜGISENE LINNUVAATLUS

BIRDWATCH 2012
TUBALAL

RETKE ALGUS LAUPÄEVAL 6. OKTOOBRIL kell 9.00 JAANITULEPLATSIL


EESMÄRK
  • SAADA OSA VAATEMÄNGULISEST LOODUSNÄHTUSEST – LINDUDE SÜGISRÄNDEST
  • TEADVUSTADA TIIVULISTE NAABRITE OLEMASOLU
  • LOENDADA JA MÄÄRATA KÕIK KOHATUD LINNUD
  • MÕISTA LINDUDE KAITSMISE VAJADUST

KAASA VÕTTA BINOKKEL :)


INFO telefonil 51 99 24 12

Mihklipäev


Mihklipäeva tähistati Tubalal juba kolmandat korda ja see on ülekülaüritusena üks viimaseid suuremaid kogunemisi enne talve tulekut.
Vaba aja üritusena välja hüütud põllutööde lõpetamise peo keskmeks oli suure lõkke süütamine ja tundus, et sellega lõppes ka kolm nädalat kestnud vihm.
Rahvast kogunes peole 20 ringis ja nagu alati, olid 2/3 nendest noored. Ei puudunud ka Mihklipäeva mängud koos jõu- ja ilunumbritega ümber lõkke koos Mihkli ja Oinaga.Täname kõiki osalejaid ja soovime värvilist sügist kodudesse!