2011-07-16

Jalgpall

TUBALA KÜLA JALGPALLIVÕISTLUS


Millal? 31.07.2011 kell 12.00 jalgpalliplatsil

Võistlusklassid: noored, naised, mehed.

Võistlust toetab Kärdla Selver.

Info: Toomas Tubi. tel. 53807462


KÕIK ON KUTSUTUD JA OODATUD!

2011-07-11

Kiigelaul

Tubala külakiige pidulikul avamisel kõlasid vanadest arhiivimaterjalidest otsitud ja taaselustatud kaks kiigelaulu. Eestlauljateks olid Evelin ja Dana Lukk, kaasalauljate koori moodustasid kõik peolised.

Siinkohal toome ära ka kiigelaulu sõnad, millest üks kohandati just Tubala kiigele.


Lähme kiike katsumaie
Kas sie kiike kannab meida
Kas sie kannab kahte nuorta
Kahe noore riideeida
Kolme küla kudruksida
Nelja neiu ehteeida
Viie venna vammukseida
Kuue noore riideeida.
Kui see kiik ei kanna meida
Kuue noore riideeida
Too sina kirves, raiu kiike
Too sina nuga, noole kiike
Eemalt hüüdis kiigeseppa
Kaugelt kiige kiigutaja
Ei ole kiike teie tehtud
Kiik on meie meeste tehtud
Kiik on tehtud Tubalassa
Sambad Köstri saluasta
Lähme kiike katsumaie
Kas sie kiike kannab meida

* * * * *


Kes need selle kiige teinud
Kiigesepad hellad vennad
Ennäe kes need kiige teinud
Teinud kiike kitsaaksi
Kitsaaksi kõrgeaksi
Sinisirje linnukene
Punapäine pääsukene
Otsis maad mune muneda
Aset poegi haududella
Lendas meie kiige külge
Tegi pesa penni peale
Haudus pojad aiste külge

* * * * *

Arhiivimaterjalid:

Eestlaste kiigekultuur enne ja nüüd." ajakiri Mäetaguse nr. 21 2003.a


2011-07-04

Kiik valmis


Täpselt lubatud ajal, küla jaanitulel avati ametlikult ka külakiik.


Kiik ehitati vabatahtliku töö korras ja sponsorite toel. Täname kõiki asjaosalisi, kes andsid oma panuse ning toetasid nõu ja jõuga. Tegutsejaid oli kokku üle kahekümne inimese.

Täname maaomanikku Kalju Järvat, kelle maadele kiik püstitati. Rauamaterjaliga sponsoreerisid Taebla Auto OÜ-st Tõnu Salin ja Paler PT OÜ-st Taavi Stomma. Sepa- ja rauatöödega tegelesid Reedik Talp, Jaan Puuri, Toomas Kivistu ja Rein Ilisson. Kiigeplatsi ettevalmistamisega tegelesid ja ehitusmaterjalidega toetasid Silvar Lilleõis ja Andres Kuhi. Taavi Köster panustas oma metsast palgimaterjali ja Margus Kibus tõi selle kohale. Kiigeehitajateks olid Indrek Rõbtšenko, Janar Lilleõis, Kaimar Lilleõis ja Priidu Lilleõis ning Tauri Rebel ja Hergo Tasuja. Kiigeplatsi koristasid Janar Köster, Seren Köster, Reven Köster ja Tanel Rebel ning palju väikesi abilisi, keda siinkohal ei jõuagi üles lugeda. Viktor Rõbtšenko oli kiigefotograaf ja kogu protsessi otste kokkusõlmija. Täname toetamise eest Pühalepa Vallavalitsust ja vallavanem Ants Oravat.

Aitäh kõigile! Tubala küla rahva nimel, külavanem Viktor Rõbtšenko