2011-12-11

Tubala Küla Seltsi esimene aasta möödus tegusalt

Alljärgnev on aruanne Pühalepa Teatajale.

Veidi rohkem kui aasta on möödunud Tubalal Lepiku talus toimunud MTÜ Tubala Küla Seltsi asutamiskoosolekust. Sellele aastale tagasi vaadates võib öelda, et seltsielu võttis tuurid ilusasti üles.

Kui asutamiskoosolek peeti juba 12.11.10, siis ametlikult ehk juriidiliselt sai meie selts Pärnu Maakohtu registriosakonnas kinnitatud 15.03.11.

Aga õnneks külarahvas seda dokumenti ootama ei jäänud. Juba aasta hakul, esimestel talvekuudel viidi läbi kaks rahvarohket üritust – Sõbrapäev ning Uisu-ja hokipäev. Need toimusid Tubalal teist aastat järjest.

Kui uisu-ja hokipäev plaaniti kolmetunnisena, kella 12st 15ni, siis tegelikult lõppes see alles kella 18 ajal, kuna mängutuhin oli nii suur. Rahvast oli 30 ringis. Mäng on saanud ka mitteametliku nime Tubalahokk, kuna mängitakse küll hokit, aga mitte traditsioonilisel viisil. Kel uiske pole, tuiskab platsil saabastega ringi. Tänada tuleb ka loodust, kes koostöös külarahvaga meile korraliku uisuväljaku igal talvel loovad.

Aprilli lõpus võttis seltskond Tubala inimesi osa rahvusvahelisest linnuvaatlusest. Teine samasugune aktsioon toimus oktoobris. Siis suudeti kokku lugeda 1311 lindu.

Külal on olemas ka oma lõkkeplats. Et sellele soliidsem välimus anda, osaleti maikuus Teeme Ära talgupäeval. Lisaks lõkkeplatsi ümbruse korrastamisele puhastati võsast suvila-piirkonda suunduva tee ääri ja Kärdla-Käina maantee äärest korjati prügi kokku. Kui see sodi kaalule asetati, näitas too numbriks 80! Ehk siis 80 kilo rämpsu oli sõidutee kõrvale maha visatud...

Talgupäeval tekkis ka idee oma küla kiigest. Mõeldud, tehtud, võisime jaanipäeva aegu tõdeda. Ja nii oligi- kuu ajaga püstitati korralik traditsiooniline külakiik, mis regilauluga küla jaanipeol sisse õnnitatud sai. Mainitud üritus oligi sel aastal rahvarohkeim, läbi käis üle saja inimese nii siit saarelt kui ka mujalt.

Suvel osales allakirjutanu külaliikumise Kodukant noorte koolitussarjas Uued Luuad, mille eesmärk oli tulevasi külavanemaid koolitada. Lisaks oli meie juhatus ehk allakirjutanu ja külavanem Viktor Rõbtšenko esindatud Kodukandi Eesti Külade Maapäeval augustis Roostal.

Viimane suvekuu sai sisse juhatatud taas sportlikult, jalgpalliturniiriga. Küla spordiväljakule kogunes viis võistkonda ja terve trobikond pealtvaatajaid, kelle silme all terve päeva jooksul palli taga aeti. Tänu sõbralikele sponsoritele said osalejad ka kõhu täis ja kurgud kastetud.

Omavahelise info kiiremaks liikumiseks koostati ka meililist, mille kaudu omavahel sidet peetakse ja teateid vahendatakse. Niisamuti sai loodud seltsi nn kodulehekülg veebis ehk seesama blogi, mida te hetkel loete.

Sügisel koguneti suurema seltskonnaga veel Mihklipäeval. Kui aastal 2010 räägiti sel kokkusaamisel seltsi loomise viimased detailid omavahel selgeks, siis nüüd meenutati juba korda saadetut.

Loodame, et eesseisev aasta on vähemasti sama tegus ja külarahvas on jätkuvalt huvitatud üheskoos tegutsemisest. Koostöövaimu soovime ka kõigile teistele valla küladele.


Tubala Küla Seltsi juhatuse nimel,

Hergo Tasuja