2015-02-02

Tuulik

Muinsuskaitseamet määras neljale Hiiumaa muinsuskaitseobjektile toetust kokku 12 500 eurot, vahendab Hiiuelu.ee
Toetused on mõeldud kinnismälestiste konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste tagamiseks, samuti muinsuskaitsealaste uuringute, eritingimuste ja projektide koostamiseks.
Taotluste hindamisel lähtutakse toetuste eraldamise nõuetest ja kriteeriumitest, muuhulgas arvestatakse näiteks oma- ja/või kaasfinantseeringu olemasolu, tööde teostatavust ning planeeritud tegevuse mõju piirkonna üldises kontekstis, mälestise seisukorda ja kavandatavate tööde vastavust mälestise säilimise tagamisel.

Tubala tuulik - Tuuliku toestamiseks, jala avamiseks ja taastamiseks, raampakkude ning titside asendamiseks - 2100€