2013-04-05

Linnuvaatlus

Seekordne kevadine linnuvaatlus 30.-31. märtsil osutus Tubala küla piirkonnas parajaks katsumuseks. 
Linde, keda vaadelda ja loendada, oli hämmastavalt vähe. Enam kui kümneaastase linnuvaatlusajaloo jooksul oli tegemist kõige hilisema kevadega. 
Uudistesaates ”Terevisioon” teatati, et GPS-seadmeid kandvate lindude rännet jälgides keerasid linnud poole tee peal Vahemere poole tagasi. 

Kahe päeva jooksul kohati Tubalal 20 liiki linde ja koguseliselt loendati 166 lindu.
Niidi talus loendati 18 liiki ja 104 lindu
Simuna talus loendati 11 liiki ja 62 lindu

Võrdluseks Natalia Kuhi koostatud nelja aasta kevadvaatluste tabel, kust on näha, et 2010. aastal loendati Tubalal 6122 lindu ja 2013. aastal vaid 166. 


2013 2012 2011 2010
Linnu nimi linde linde linde linde
1. Metsvint 3 34 18 980
2. Rohevint 5 11
18
3. Talvike 5 2 8 8
4. Leevike 5 4 6 3
5. Rasvatihane 20 39 1 13
6. Sinitihane 6 2
5
7. Sabatihane
8

8. Urvalind
38 4
9. Siisike 45 31 9 34
10. Põldlõoke
6

11. Hallvares 19 67 12 7
12. Hõbekajakas
3
50
13. Kaelustuvi
66

14. Sookurg
19

15. Harakas 1 1
1
16. Väike-kirjurähn
1

17. Hiireviu
1

18. Valgepõsklagle
6

19. Ronk 1 3 1 1
20. Hakk 30 4 8 57
21. Sinikaelpart
6

22. Kodukakk
1

23. Musttihane
3
5
24. Kalakajakas 9 1 12 205
25. Põhjavint 2


26. Koduvarblane 4


27. Suur-kirjurähn 5
1 1
28. Pasknäär 2


29. Musträästas 1
3 8
30. Puukoristaja 1


31. Kanakull 1


32. Kolmvarvas-rähn 1


33. Hangelind

310 25
34. Kühmnokk-luik

15
35. Hiireviu

2 1
36. Ristpart

2
37. Sinikael-part

16 375
38. Sookurg

3 20
39. Hallhaigur

2
40. Tuttvart

25 4
41. Kiivitaja

12 1135
42. Kaelustuvi

2 440
43. Põldlõoke

8 5
44. Metstilder

2 8
45. Kodukakk

1
46. Linavästrik

14 2
47. Võsaraat

1 3
48. Punarind

18 5
49. Kuldnokk

30 8
50. Väike-lehelind

2
51. Hallräästas

179 450
52. Lauluräästas

4 9
53. Hoburäästas

4 1
54. Valgepõsk-lagle


35
55. Väikeluik


112
56. Laululuik


125
57. Rabahani


205
58. Lühinokk-hani


1
59. Suur-laukhani


30
60. Hallhani


355
61. Kanada-lagle


38
62. Viupart


2
63. Piilpart


10
64. Kormoran


2
65. Merikotkas


1
66. Raudkull


2
67. Tikutaja


1
68. Naerukajakas


1300
69. Kivitäks


1
70. Vainuräästas


5
71. Pöialpoiss


3
72. Salutihane


2
73. Mänsak


1
74. Ohakalind


4
Kokku 166 357 735 6122

Märgake linde!

No comments:

Post a Comment