2013-04-29

Talgud

Hea külaelanik, ole hea ja registreeri end laupäevaseks talgupäevaks SIIN.


TALGUPÄEV TUBALAL
        04. mail 2013
        kell 10.00 (kogunemine kell 9.45)
 
MURU - PRÄHLA tee alguses

KAVAS:      

 • PURRETE EHITAMINE MURU-PRÄHLA TEEL
 • MURU-PRÄHLA TEE PUHASTAMINE VÕSAST
 • TUBALA –KÄINA MAANTEE PUHASTAMINE PRÜGIST  


KAASA VÕTA:  

 • KIRVED  
 • SAED  
 • HAAMRID
 • RIIETUS VASTAVALT ILMASTIKULE


KOHAPEAL:

 • TALGUSUPP


INFO telefonil   51 99 24 12

2013-04-08

Tubala-Prähla tee


Tubala Küla Seltsi üldkoosolekul võeti vastu otsus osaleda juba kolmandat korda üle-eestilisel talgupäeval “Teeme ära”.
Talgute sihtobjektiks võeti Raivo Avango poolt välja käidud mõte, taastada vana ajalooline Tubala – Prähla tee. Tee saab alguse Muru kinnistu lähedalt ja lookleb mööda Nuutri jõe kallast, ühinedes Kärdla-Käina maanteega Prähla mäe piirkonnas. 
Taaskasutusele võetav tee võimaldaks nii ratturitel kui jalgsi liikujatel tunduvalt kiiremini ja kindlasti ka turvalisemalt kodu ja Kärdla vahet kulgeda. 
Tee on kasutusel olnud aegade algusest peale, kuid muutus läbitamatuks, kui kraavidel olevad purded ilmastiku tõttu lagunesid. 

Laupäeval 6. aprillil korraldati matk mööda taaskasutusele võetavat teed, kus osales 16 huvilist. Raja pikkuseks kujunes 4,5 kilomeetrit.

Võeti vastu otsused:
 • Ehitada kaks uut purret üle teega ristuvate ojade
 • Vabastada tee mahalangenud puudest
 • Puhastada teeääred võsast


Ürituse eestvedajaks määrati ühehäälselt Raivo Avango, läbirääkimised teed läbivate maavalduste omanikega ja kirjalike kinnituste vormistamised võttis enda kanda Viktor Rõbtšenko. Materjali varumise osas lubas nõu ja jõuga kaasa aidata Rein Ilisson koos kõigi seltsi liikmetega. 

Sel aastal toimub talgupäev “Teeme ära” laupäeval 4. mail. “Teeme ära!” talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liikme Tarmo Tüüri sõnul on selle üle tõeliselt hea meel, et talgupäevast on saamas iga-aastane hoolimise päev. “Maikuu esimesest laupäevast on kujunenud päev, mis ühendab Eestimaa – ühendab maa ja linna, ühendab eri põlvkonnad, elualad, ellusuhtumised ja rahvused,” rääkis Tüür.

2013-04-07

Talgud 2013

Laupäeval käis seltskond külarahvast nö luureretkel. Vaadati üle Muru-Prähla tee, mida talgude korras läbikäidavaks tegema asutakse.


Viktor Rõbtšenko pildid.

2013-04-05

Linnuvaatlus

Seekordne kevadine linnuvaatlus 30.-31. märtsil osutus Tubala küla piirkonnas parajaks katsumuseks. 
Linde, keda vaadelda ja loendada, oli hämmastavalt vähe. Enam kui kümneaastase linnuvaatlusajaloo jooksul oli tegemist kõige hilisema kevadega. 
Uudistesaates ”Terevisioon” teatati, et GPS-seadmeid kandvate lindude rännet jälgides keerasid linnud poole tee peal Vahemere poole tagasi. 

Kahe päeva jooksul kohati Tubalal 20 liiki linde ja koguseliselt loendati 166 lindu.
Niidi talus loendati 18 liiki ja 104 lindu
Simuna talus loendati 11 liiki ja 62 lindu

Võrdluseks Natalia Kuhi koostatud nelja aasta kevadvaatluste tabel, kust on näha, et 2010. aastal loendati Tubalal 6122 lindu ja 2013. aastal vaid 166. 


2013 2012 2011 2010
Linnu nimi linde linde linde linde
1. Metsvint 3 34 18 980
2. Rohevint 5 11
18
3. Talvike 5 2 8 8
4. Leevike 5 4 6 3
5. Rasvatihane 20 39 1 13
6. Sinitihane 6 2
5
7. Sabatihane
8

8. Urvalind
38 4
9. Siisike 45 31 9 34
10. Põldlõoke
6

11. Hallvares 19 67 12 7
12. Hõbekajakas
3
50
13. Kaelustuvi
66

14. Sookurg
19

15. Harakas 1 1
1
16. Väike-kirjurähn
1

17. Hiireviu
1

18. Valgepõsklagle
6

19. Ronk 1 3 1 1
20. Hakk 30 4 8 57
21. Sinikaelpart
6

22. Kodukakk
1

23. Musttihane
3
5
24. Kalakajakas 9 1 12 205
25. Põhjavint 2


26. Koduvarblane 4


27. Suur-kirjurähn 5
1 1
28. Pasknäär 2


29. Musträästas 1
3 8
30. Puukoristaja 1


31. Kanakull 1


32. Kolmvarvas-rähn 1


33. Hangelind

310 25
34. Kühmnokk-luik

15
35. Hiireviu

2 1
36. Ristpart

2
37. Sinikael-part

16 375
38. Sookurg

3 20
39. Hallhaigur

2
40. Tuttvart

25 4
41. Kiivitaja

12 1135
42. Kaelustuvi

2 440
43. Põldlõoke

8 5
44. Metstilder

2 8
45. Kodukakk

1
46. Linavästrik

14 2
47. Võsaraat

1 3
48. Punarind

18 5
49. Kuldnokk

30 8
50. Väike-lehelind

2
51. Hallräästas

179 450
52. Lauluräästas

4 9
53. Hoburäästas

4 1
54. Valgepõsk-lagle


35
55. Väikeluik


112
56. Laululuik


125
57. Rabahani


205
58. Lühinokk-hani


1
59. Suur-laukhani


30
60. Hallhani


355
61. Kanada-lagle


38
62. Viupart


2
63. Piilpart


10
64. Kormoran


2
65. Merikotkas


1
66. Raudkull


2
67. Tikutaja


1
68. Naerukajakas


1300
69. Kivitäks


1
70. Vainuräästas


5
71. Pöialpoiss


3
72. Salutihane


2
73. Mänsak


1
74. Ohakalind


4
Kokku 166 357 735 6122

Märgake linde!