2016-10-23

Häbitegu

Täna öösel või varahommikul, s.o. pühapäeval 23. oktoobril 2016.a., vandaalitseti meie bussipeatuses. Möödujatele avanes kurb pilt. Hoone esise mõlemad tuulekaitseklaasid olid purustatud, järel vaid kaks hunnikut klaasipuru. Sellest andis teada kohalik külamees ja koheselt sai intsidendist teavitatud politseid ja ka Pühalepa vallavanemat. Politsei saabus 15 minutiga, fikseeris olukorra ja algatas uurimise, kuivõrd varaline kahju oli päris suur. Vallavanema sõnul pannakse uued klaasid. Kahjuks seni peavad bussi ootajad tuult kannatama.
Kui kellelgi on midagi teada lõhkujatest või märgatud bussipeatuses kahtlasi tegutsejaid, andke palun teada külavanemale tel. 56 474 141 või vktr422@gmail.com

Külavanem
Viktor Rõbtšenko