2013-02-05

Linnuvaatlus


Talvine aialinnuvaatlus 26. -27. jaanuar

Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehelt võib lugeda:

Nädalavahetusel toimunud talvisel aialinnuvaatlusel vaatlesid linnusõbrad enam kui 64 000 lindu 60 liigist. Kõige arvukam liik oli taas rasvatihane, kes moodustas üle 20% vaadeldud lindude koguarvust. Sarnaselt eelmistele aastatele saavutas teise koha rohevint ja kolmanda põldvarblane. Esialgsetel andmetel suuri muutusi liikide arvukuses toimunud ei ole. Paljude vaatlejate tähelepanekute kohaselt soosisid ilmaolud lindude jälgimist ja nii mõneski kohas nähti tavapärasest oluliselt rohkem linde. See avaldub selgelt ka statistikas - kui 2011.a nähti vaatluskohas keskmiselt 35 ja 2012. aasta 33 lindu, siis tänavu keskmiselt 37. Põnevamatest liikidest kohati seitsmes vaatluspaigas värbkakku, kolmes kohas käblikut ja ühes vaatluspaigas vesipappi. Prognoositavalt mullusest ligi kolmandiku võrra suurem vaatlejate arv tõstab kogutud andmete väärtust ja edaspidi võib teha üha usaldusväärsemaid järeldusi meie talvituvate aialindude liigilise koosseisu ja arvukuse muutuste kohta.

Tubala külas vaadeldi meile laekunud andmete põhjal linde isegi kolmes talus.
  • Kadaka talus loendati 2 liiki ja 14 lindu
  • Niidi talus loendati 13 liiki ja 53 lindu
  • Simuna talus loendati 10 liiki ja 63 lindu

    Linnuvaatluse tabel 26.-27.2013 Tubalal

Niidi Kadaka Simuna Kokku:
Leevike 8
7 15
Rasvatihane 15 14 38 67
Vares 1
6 7
Musttihane

2 2
Ronk 1

1
Raudkull 1

1
Metsvint 3
1 4
Musträästas 2

2
Talvike 12

12
Põhjatihane 4
5 9
Sinitihane 2
1 3
Rohevint 1

1
Urvalind 1
1 2
Sootihane

1 1
Harakas

1 1
Pasknäär 2 2
4
Kokku: 53 16 63 132
Ühe tunni jooksul pandi kirja kõik kohatud linnuliigid ning iga liigi kohta suurim üheaegselt nähtud isendite arv. Osaleda võisid kõik, kes tunnevad huvi koduümbruses tegutsevate lindude vastu. Määramise hõlbustamiseks võis kasutada linnumäärajat ja binoklit.


Määramata jäi vaid üks isend (alumisel pildil), keda ei õnnestunud leida lindude välimäärajast, kuid lindude söögimajas teda siiski nähti.

Märgake linde!

No comments:

Post a Comment