2012-10-17

BIRDWATCH 2012

Laupäeval, 6. oktoobri hommikul kogunes Tubala linnuvaatlusgrupp jaanituleplatsile, et suunduda iga-aastasele sügisesele linnuvaatlusretkele. Üritust Birdwatch 2012 korraldab maailma linnukaitseorganisatsioonide ühendus BirdLife International ja Eestis koordineerib sellelaadset üritust Eesti Ornitoloogiaühing.
Vaatlus kestis kolm tundi, mille jooksul kohati 24 liiki linde ja koguseliselt suudeti loendada 1119 lindu. Neist valgepõsklagled 420 ja sookured 203. Järgnesid kiivitajad 161 ja hallräästad 109 isendiga.
Loendati nii rändel peatuvaid, kui ka ülelendavaid linde. Seekord valiti vaatluskohaks Nõmba poole jäävad põllud. Peab tõdema, et haritavaid põlde on jäänud järjest vähemaks, rohukasv on aga sellel vihmasel suvel rinnuni, nii kohtasimegi põldudel peatuvaid hane- ja kureparvi vähem kui lootsime.Retke käigus võis järeldada, et ränne on alles algamas ja suuremat sookurgede ja lagleparvede rändelainet üle Tubala küla võib jälgida järgnevate päikeseliste päevade jooksul. Suurte linnuparvede ülelende oli kuulda ka järgnevate päevade öödel.


Andmed linnuvaatluse kohta koondati tabelisse ja edastati Eesti Ornitoloogiaühingule.

Üleeuroopaline linnuvaatlusel Birdwatrch 2012 kohatud liikide esinemissagedus ja arvukus 06. – 07. oktoober 2012 Tubala külas.

Linnu nimi
kogus
1. Kiivitaja
161
2. Hakk
11
3. Rasvatihane
28
4. Hallvares
42
5. Sookurg
203
6. Hoburäästas
1
7. Metsvint
38
8. Sinitihane
3
9. Hallräästas
109
10. Koldvint
15
11. Valgepõsklagle
420
12. Lõoke
2
13. Harakas
1
14. Pöialpoiss
1
15. Kuldnokk
47
16. Suur kirjurähn
3
17. Musträhn
1
18. Raudkull
1
19. Musträästas
16
20. Lauluräästas
1
21. Punarind
2
22. Pöialpoiss
1
23. Väikeluik
9
24. Sinikaelpart
3
Linde kokku
1119


No comments:

Post a Comment