2012-03-18

Mälumäng

TUBALA MÄLUMÄNG

22. MÄRTSIL 2012 kell 12.00 TOOMAS TUBI MATSE-TOOMA TALUS

Võistkonnad moodustatakse kohapeal.

Küsimused koostab peakohtunik Hergo Tasuja


OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!


INFO: TOOMAS TUBI tel. 53807462

No comments:

Post a Comment