2011-07-11

Kiigelaul

Tubala külakiige pidulikul avamisel kõlasid vanadest arhiivimaterjalidest otsitud ja taaselustatud kaks kiigelaulu. Eestlauljateks olid Evelin ja Dana Lukk, kaasalauljate koori moodustasid kõik peolised.

Siinkohal toome ära ka kiigelaulu sõnad, millest üks kohandati just Tubala kiigele.


Lähme kiike katsumaie
Kas sie kiike kannab meida
Kas sie kannab kahte nuorta
Kahe noore riideeida
Kolme küla kudruksida
Nelja neiu ehteeida
Viie venna vammukseida
Kuue noore riideeida.
Kui see kiik ei kanna meida
Kuue noore riideeida
Too sina kirves, raiu kiike
Too sina nuga, noole kiike
Eemalt hüüdis kiigeseppa
Kaugelt kiige kiigutaja
Ei ole kiike teie tehtud
Kiik on meie meeste tehtud
Kiik on tehtud Tubalassa
Sambad Köstri saluasta
Lähme kiike katsumaie
Kas sie kiike kannab meida

* * * * *


Kes need selle kiige teinud
Kiigesepad hellad vennad
Ennäe kes need kiige teinud
Teinud kiike kitsaaksi
Kitsaaksi kõrgeaksi
Sinisirje linnukene
Punapäine pääsukene
Otsis maad mune muneda
Aset poegi haududella
Lendas meie kiige külge
Tegi pesa penni peale
Haudus pojad aiste külge

* * * * *

Arhiivimaterjalid:

Eestlaste kiigekultuur enne ja nüüd." ajakiri Mäetaguse nr. 21 2003.a


No comments:

Post a Comment